นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 49 คน

เยี่ยมชม 86,831 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
16 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2563 แชร์  
15 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
13 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
13 มี.ค. 64สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มกราคม 2563  แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา