นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 86,865 คน

รายงานการประชุมสภา
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 สิงหาคม 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 15 สิงหาคม 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1/ 2563 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แชร์  
13 มี.ค. 64รายงานการประชุมสภาอบต.บางน้ำเปรี้ยว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา