นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 54 คน

เยี่ยมชม 86,830 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเข้าอนามัย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว จำนวน ๒ ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้าเปรี้ยว อำเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
31 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเทพยา หมู่ที่ ๑๓-๑๒ ตำบลบางน้ำเปรี้ยว  แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา