นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 200 คน

เยี่ยมชม 56,363 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ

5 เมษายน 2564 12 ครั้ง ศิริลักษม์ งามศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ประกาศจังหวัดการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559.PDF322.84 KB ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓.pdf1.31 MB ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563.pdf669.61 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา