นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 177 คน

เยี่ยมชม 56,351 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

5 เมษายน 2564 12 ครั้ง ศิริลักษม์ งามศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563.pdf5.32 MB ดาวน์โหลด
ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561.pdf7.08 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา