นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 147 คน

เยี่ยมชม 56,337 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

5 เมษายน 2564 14 ครั้ง ศิริลักษม์ งามศิริ แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
ประกาศคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562.pdf118.84 KB ดาวน์โหลด
ประกาศบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 14.PDF89.14 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.pdf4.37 MB ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.อบต.จ.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2560474.42 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.อบต.จ.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน 2564704.88 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา