นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 56,342 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

5 เมษายน 2564 16 ครั้ง ศิริลักษม์ งามศิริ แชร์  


เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ประกาศคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2562.pdf118.84 KB ดาวน์โหลด
ประกาศบริหารงานบุคคล ฉบับที่ 14.PDF89.14 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก พ.ศ.2560.pdf165.64 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา