นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 51 คน

เยี่ยมชม 86,827 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ค. 64ประกาศ ก.อบต.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล แชร์  
11 พ.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 แชร์  
11 พ.ค. 64ประกาศ ก.อบต.ฉช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ. แชร์  
9 เม.ย. 64ประกาศก.อบต.จ.ฉชหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2545 เพิ่มเติมถึง 2551.pdf แชร์  
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
5 เม.ย. 64หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา