นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 60 คน

เยี่ยมชม 86,801 คน

ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 มี.ค. 64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
17 มี.ค. 64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
16 มี.ค. 64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
15 มี.ค. 64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
14 มี.ค. 64ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560 แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา