นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 67 คน

เยี่ยมชม 86,938 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายชัชวาลย์ กรเกษม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  0 3858 2306ต่อ 107 ,087-1300042

   

 • นางสมบัติ ทองเสริม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  0 38582 306,081-9456984

   

 • นายธวัช แหยมเปี่ยม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  0 3858 2306,

   

 • นายสมคิด มะติมุ

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  0 3858 2306,089-6494021

   

เปลี่ยนภาษา