นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 62 คน

เยี่ยมชม 86,928 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 มี.ค. 64การบริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แชร์  
16 มี.ค. 64การบริการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แชร์  
16 มี.ค. 64การจัดเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 แชร์  
13 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 และ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท ประจำปี 2564 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา