นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 86,829 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ค. 64มาตราการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค โควิด 19 แชร์  
30 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา . แชร์  
29 เม.ย. 64ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22) มีผล 1 พ.ค. นี้เป็นต้นไป แชร์  
29 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน  แชร์  
26 เม.ย. 64แจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา " แชร์  
9 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 แชร์  
26 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 แชร์  
24 มี.ค. 64ขอความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก  แชร์  
19 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 แชร์  
19 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศยกเลิกสำเนาการเรียกเอกสารเอกสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แชร์  
19 มี.ค. 64ขยายเวลาชำระที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ2563 แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศยกเลิกสำเนาการเรียกเอกสารเอกสารในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แชร์  
19 มี.ค. 64โครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอาชีพแก่ประชาชนตำบลบางน้ำเปรี้ยว แชร์  
19 มี.ค. 64โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ ต้านโควิด 19 แชร์  
19 มี.ค. 64ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
19 มี.ค. 64ตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ แชร์  
19 มี.ค. 64ประกาศราคาบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชี ประจำปี 2563 แชร์  
19 มี.ค. 64พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แชร์  
19 มี.ค. 64ขอความอนุเคราะห์ดำเนินแจ้งสิทธิแก่ผู้เสียหายและจำเลยได้ในคดี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 24 รายการ
เปลี่ยนภาษา