นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 52 คน

เยี่ยมชม 86,837 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 49 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
13 พ.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน,โซดาไฟ) หมู่ที่ ๔,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน,โซดาไฟ) หมู่ที่ ๔,๗,๙,๑๐,๑๒,๑๓ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
12 พ.ค. 64จ้างจ้างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (ไฟส่องถนน) ๑๐๐๐W จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64จ้างจ้างซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาร์เซลล์ (ไฟส่องถนน) ๑๐๐๐W จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน,โซดาไฟ) หมู่ที่ ๔,๗,๙,๑๐,๑๕,๑๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น (สารส้ม,คลอรีน,โซดาไฟ) หมู่ที่ ๔,๗,๙,๑๐,๑๕,๑๖ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17(1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กประจำเดือนพฤษภาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบึงเทพยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64จ้างจ้างเหมาติดตั้งเตาเผาขยะ ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 1.20 เมตร (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ (เลียบบึงตาแทน) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓,๑๖,๑๔ (ปลายนา สปก.) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
21 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ (เลียบบึงบางสวน) (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๙ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน7รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน12รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ ๑๐ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
16 เม.ย. 64จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา