นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 64 คน

เยี่ยมชม 86,854 คน

ติดต่อหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว

  • เลขที่ 55 หมู่ 4 ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150
  • โทรศัพท์ 0 3858 2306 โทรสาร 0 3858 2309
    อีเมล์ admin@bangnampriao.go.th

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา