นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 48 คน

เยี่ยมชม 86,876 คน

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
21 ธ.ค. 63กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น Zero Tolerance ประจำปี 2563 แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา