นายชัชวาลย์ กรเกษม
นายก อบต.บางน้ำเปรี้ยว
0 3858 2306

ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 86,923 คน

เจตจำนงของผู้บริหาร
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน แชร์  
ลำดับ 1-1 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 1 รายการ
เปลี่ยนภาษา